Realizovan prvi modul obuke za vršnjačke edukatore/ke

U okviru projekta “Zajedno za mlade” koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom, Centrom za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON i Opštinskim odborom Pokreta gorana Sombor uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SEC je realizovao prvi modul obuke za vršnjačke edukatore/ke. U periodu od 18. do 20. septembra, Srđan Vlaškalić Pročitaj više…

Somborski edukativni centar realizuje projekat “Кreirajmo Lokani akcioni plan za mlade u Somboru”

Somborski edukativni centar u proteklom periodu započeo je sa realizacijom projekta “Кreirajmo Lokani akcioni plan za mlade u Somboru”. Projektom je predviđena realizacija sveobuhvatnog ispitivanja potreba mladih uz direktno učešće ciljne grupe kao i svih relevantnih aktera – predstavnici obrazovno-vaspitnih ustanova, socijalnih i zdravstvenih institucija, OCD, lokalne samouprave, policije, pravosuđa, Pročitaj više…

SEC realizovao projekat “Dijalog za prevenciju ekstremizma”

Somborski edukativni centar proteklih meseci realizovao je niz aktivnosti u okviru projekta “Dijalog za prevenciju ekstremizma”. Cilj celokupnog projekta je sprečavanje i smanjenje ekstremizma u lokalnoj zajednici putem istraživanja stavova građana, podsticanjem dijaloga i stvaranjem niza preporuka za prevenciju istog. U proteklom periodu realizovano je kvalitativno i kvantitativnog istraživanje na Pročitaj više…

Konkursi za autentične lokalne inicijative

Nacionalna koalicija za decentralizaciju, sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom „Jelena Šantić“ kroz projekat „Lokalni poziv za EU” a uz finansijsku podršku Evropske unije pruža podršku autentičnim lokalnim inicijativama koje će raditi na unapređenju svojih zajednica u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti. Partneri na projektu tu podršku autentičnim lokalnim inicijativama pružaju na tri Pročitaj više…

Lokalna debata ”Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije”

U sredu 30. juna, u Somboru je održana lokalna debata povodom projekta ”Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije” u organizaciji Fondacije BFPE za odgovorno društvo, a uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ). Lokalna debata okupila je predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, preduzetnike, predstavnike Pročitaj više…

SEC realizovao trening “From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies”

Somborski edukativni centar uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope realizovao je za omladinske radnike/ce, lidere/liderke i aktiviste/kinje iz Srbije, nacionalni trening pod nazivom “From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies”. U periodu od 3. do 6. juna 2021. održan je trening na temu participacije mladih u procesima donošenja odluka, omladinskog rada, kao i na temu evropskih i Pročitaj više…

TRANSLATE