Diskusija i prezentacija rezultata istraživanja kvaliteta studiranja na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Somborski edukativni centar Vas poziva na DISKUSIJU i PREZANTACIJU REZULTATA ISTRAŽIVANJA u okviru projekta “Quo Vadis Bolonjo? Ispitivanje nivoa kvaliteta studiranja na Pedagoškom fakultetu u Somboru”. Projekat podrazumeva istraživanje o kvalitetu studiranja na Pedagoškom fakultetu u Somboru i uporednu analizu kvaliteta studiranja pre i nakon uvođenja Bolonjskog procesa. Diskusija i Pročitaj više…

TRANSLATE