SEC se priključuje koaliciji AidWatch Srbija

Od 24-27. septembra u Leskovcu je održan drugi aidwatch seminar namenjen  izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivnije angažovanje u oblastima planiranja i praćenja delotvornosti i transparentnosti razvojne (donatorske) pomoći. Seminar je namenjen menadžerima organizacija koje su aktivne na polju javnog zagovaranja, u borbi protiv korupcije i promociji transparentnosti, a Pročitaj više…

TRANSLATE