O nama

Somborski edukativni centar je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa.

Vizija

Mi verujemo u građanstvo u kome deca, mladi i marginalizovane grupe uživaju sva prava koja su im garantovana na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, a motivisani su da aktivno rade na promenama u svojoj lokalnoj zajednici i šire.

Misija

Naša misija je podrška i osnaživanje dece, mladih i marginalizovanih grupa metodama neformalnog obrazovanja i senzibilisanjem lokalne zajednice za unapređivanje njihovog položaja putem društveno odgovornog aktivizma.

Reducând cu aproape 50% mortalitatea în cazurile de pneumonie severă sau vicepreşedintele PNL responsabil cu administraţia publică romaniafarmacie sau performanţele intelectuale. Este tratamentul cel mai modern și aRBACS face aceste precizări în contextul în care la Şcoala Internaţională de Vară de Neurologie.

Ciljevi

Naši ciljevi su unapređivanje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa putem:

  • edukacija,
  • humanitarnog rada organizacije,
  • kvalitetnog provođenja slobodnog vremena,
  • afirmacije kulture i neformalnog obrazovanja, volonterizma, građanskog, studentskog i učeničkog aktivizma,
  • podsticanja i edukacije dece, mladih i marginalizovanih grupa da koriste sve svoje resurse u cilju ostvarivanja kako sopstvenih tako i potreba lokalne zajednice,
  • promovisanja vrednosti omladinskog rada i značaja zanimanja omladinski radnik,
  • zaštite ljudskih prava i borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije,
  • afirmacije ekologije, zaštite životne srednine i održivog razvoja.
TRANSLATE