Srđan Vlaškalić

IZVRŠNI DIREKTOR
Srđan Vlaškalić

Osnivač, dugogodišnji predsednik SEC-a, danas izvršni direktor organizacije. Ima bogato iskustvo u obrazovnom i omladinskom sektoru. Za vreme studija na Pedagoškom fakultetu u Somboru osnovao je lokalnu Studentsku uniju i sa kolegama bio inicijator međunarodne saradnje studenata budućih učitelja u ovom delu Evrope.

Nakon završetka studija i dvogodišnjeg radnog iskustva u školi, osniva Somborski edukativni centar – SEC u i sa kolegama pokreće volonterski program pomoći deci u učenju i kreativnom provođenju slobodnog vremena „Škola dobre volje” koji se više od 10 godina realizuje i konstantno unapređuje.

U poslednjih nekoliko godina u saradnji sa kolegama omladinskim radnicima iz Sombora i drugih gradova putem realizacije mnogobrojnih projekata edukacije i podrške ličnom i socijalnom razvoju mladih izgradio je tim mladih lidera koji danas čine SEC, donose odluke i pokreću pozitivne promene u lokalnoj zajednici.

Sertifikovani omladinski radnik Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR.

Za sebe kaže da je tip participativnog lidera.

Iako je timski igrač, veruje u moć pojedinca kao nosioca promena u društvu i smatra da je dobro ako čovek menja mišljenja i stavove pod uticajem novih saznanja što je pokazatelj njegovog napretka, sazrevanja i otvorenosti za učenje.

Kaže da je strah put do tamne strane i smatra da je “Star Wars” najbolji youthworkerski film pa se često poziva na njegovu poruku i preporučuje ga kako mladima, tako i novim generacijama omladinskih radnika.

Od njega možete naučiti svašta o omladinskoj politici, zatim kako da napišete i realizujete projekat, dobro sarađujete sa akterima u lokalnoj zajednici, napišete izveštaj za medije, ali i kako da napravite dobar paprikaš, roštilj, palačinke itd.

TRANSLATE