Aleksandar Trudić

   Supervizor u programima              omladinskog rada

Aleksandar je pronašao deo svog ličnog i profesionalnog identiteta  u omladinskom radu. Poseduje sertifikat NAPOR-a za Koordinatora u programima omladinskog rada. Kao master sociologije, uža specijalnost su mu metodika nastave sociologije i sociologija religije. Takođe poseduje sertifikat trenera od strane Saveta Evrope i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kao i završen specijalistički program iz Medijacije u slučajevima mobinga sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Izdvaja i sertifikat trenera za školsku/vršnjačku medijaciju (GIZ, Beograd) koji mu je jako drag jer je zavoleo temu konflikata baš preko njih. Peva u horu, kaže da je muzika nešto najbolje što se čovečanstvu moglo dogoditi.

U SEC-u je radio tri godine kao omladinski radnik; učio i uči i dalje, najviše zahvaljujući timu i mladima koji su mu najveća podrška. Sada mu je fokus na razvoju programa i zaposlenih.

Radio je kao profesor sociologije u Jovinoj gimnaziji u Novom Sadu, kao i u Centru za omladinski rad kao Koordinator za obrazovanje. Pokušava da teži vrednostima ljudskih prava i omladinskog rada koje su i njegove lične vrednosti. No, izdvaja doslednost kao njemu lično (naj)važniju. Nekad ume da bude tvrdoglav. Nerviraju ga nepravda i agresija.

Voli da čita i gleda komedije, naučnu i epsku fantastiku. Uživa u dobroj klopi. Voli voće. Voli SEC.

Facebook  |  LinkedIn

Leave a Reply

Translate »