Poziv za razmenu za mlade iz Srbije i BIH

Objavi SEC Sombor

Somborski edukativni centar i Youth for Peace pozivaju mlade uzrasta od 18  do 27 godina iz Srbije i Bosne i Hercegovine da učestvuju u omladinskoj razmeni u okviru projekta „MOST“.

Razmena će se održati u Srbiji u periodu od 11.  do 14 . jula 2024. godine. Tokom razmene učesnici/e će se fokusirati na teme iz opusa mirovnog obrazovanja, ponajviše iz područja razrešavanja konflikata, intekulturalnog obrazovanja, međuverskog obrazovanja, obrazovanja o ljudskim pravima te rodno-fer/neseksističkog obrazovanja. Jedan radni dan tokom trajanja razmene biće rezerviran za „Creathon” gde će mladi uz podršku facilitatora osmisliti ideju za kampanju, a zatim odabrati i kreirati neke od sadržaja na temu izgradnje mira.

Rok za prijave je 06.07.2024. godine. Za prijavu je potrebno popuniti upitnik koji se nalazi na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/12i1Doyz4FBqSkgqbc-pp3LOkBOWRVhAk7HkJK0iUPjY/viewform?

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla soeducentar@yahoo.com ili putem telefona 0643304582.

TRANSLATE