POZIV ZA MLADE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „Klub za mentalno zdravlje kao značajan segment Omladinskog centra u Somboru“

Objavi Ružica Rakinić

Somborski edukativni centar upućuje poziv mladima od 15 do 30 godina iz Sombora za učešće u projektu „Klub za mentalno zdravlje kao značajan segment Omladinskog centra u Somboru“ u okviru kog će se realizovati dvomodularna obuka za mlade i studijska poseta OPENS-u. 

U periodu od 26. do 28. novembra biće realizovan prvi modul obuke za vršnjačke edukatore/ke u oblasti brige o mentalnom zdravlju mladih, sa naglaskom na mlade u ovoj oblasti. 

Drugi modul obuke održaće se od 30. novembra do 02. decembra, u sklopu kod će imati priliku da steknu veštine koje se tiču radoničarskog rada koje će nakon obuke primeniti u praksi koja podrazumeva dalje informisanje mladih o temi mentalnog zdravlja i aktivnostima koje se u Gradu Somboru u ovoj oblasti realizuju. 

Drugi modul obuke uključuje i studijsku posetu OPENS-u (Novi Sad) u periodu 01.-02. decembra u sklopu koje će mladi imati prilike da čuju kako funkciniše neformalna mreža podrške mladima u oblasti mentalnog zdravlja „Sazvežđe“, ali i da sa mladima prodiskutuju i podele svoja iskustva i potrebe kada je reč o osnivanju Kluba za mentalno zdravlje u Somboru.

Za učesnike/ce su obezbeđeni obroci, osveženje, majice, promo materijal, materijal za realizaciju radionica i sertifikati, kao i troškovi prevoza, smeštaja  za potrebe realizacije studijske posete.

Rok za prijave je 25. novembar do 23.59.

Prijave za učešće na projektu vrše se putem LINKA

Projekat “Klub za mentalno zdravlje kao značajan segment omladinskog centra u Somboru” realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Omladinskim savezom udruženja ”OPENS”  uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE