Одржана завршна конференција у склопу пројекта „Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци”

Objavi Ružica Rakinić

У петак, 29. септембра у просторијама Кластера ”CBC“, Сомборски едукативни центар је организовао завршну конференцију у склопу пројекта „Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци”. 

Конференцији је присуствовало више од 40 учесника; представника јединица локалних самоуправа, институција и организација цивилног друштва, затим стручњака који се баве унапређењем положаја деце, као и запослених у установама социјалне заштите и образовно-васпитним установама. Представљене су активности као и постигнути резултати у оквиру пројекта који укључују нацрте локалних акционих планова за децу са подручја општина Темерин и Врбас и анализа до сада остварених циљева Локалног акционог плана за децу Града Сомбора.

На почетку је присутне поздравио Срђан Влашкалић, извршни директор Сомборског едукативног центра, који је овом приликом укратко представио целокупан пројекат реализован у претходном периоду и истакао значај сарадње организација цивилног друштва и јавних власти. Љиљана Тица, заменица градоначелника Града Сомбора поздравила је присутне испред Града Сомбора, напомињући у којој мери је системска брига о деци колективна одговорност свих грађана и грађанки, укључујући и цивилни сектор и власти. Томислав Жигманов, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог у Влади Републике Србије, је између осталог нагласио да без отвореног дијалога јавних власти и организација цивилног друштва и грађана, које овај сектор окупља, не можемо да постижемо резултате у било којој области деловања и у било ком реформском процесу који је у току или нас очекује у будућности. Говорећи о пројекту Сомборског едукативног центра, министар Жигманов је рекао да он указује колико је дијалог важан када желимо да радимо на унапређење јавних политика, нарочито у области унапређења положаја деце.

Владимир Павловић, програмски директор Београдске отворене школе, је представио неке од могућих модела сарадње и дијалога организација цивилног друштва и власти. Истакао је значај оваквих видова сарадње и охрабрио учеснике и учеснице конференције да у свом раду буду отворени за дијалог. О значају сарадње организација цивилног друштва и органа власти за унапређење положаја деце у Републици Србији говорили су Винко Бурнаћ – помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину АП Војводине, који је причао о подршци организација цивилног друштва у оквиру конкурса које секретаријат расписује, као и о значају и улози одраслих у одрастању и системској бризи о деци. Тијана Алексић – Заменица председника општине Врбас у оквиру свог излагања представила је сарадњу организација цивилног друштва и власти у Врбасу, уз осврт на чињеницу да организације цивилног друштва доживљавају као иницијаторе и покретаче промена у локалној заједници. Славко Тодоровић – Члан општинског већа општине Темерин за област здравства и социјалне заштите овом приликом истакао је значај појединаца када је реч о иницирању дијалога организација цивилног друштва и власти, наглашавајући да оваква сарадња треба да се гради и траје континуирано, односно да се не дешава по потреби. 

У склопу презентације резултата пројекта ”Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци” Дејан Ђорђић из Центра за педагошке иницијативе, представио је методологију и резултате истраживања о потребама деце у општинама Темерин и Врбас. Биљана Маричић, чланица радне групе за израду нацрта Локалног акционог плана за децу Општине Темерин и Мира Недић, начелница одељења за друштвене делатности општине Врбас, чланица радне групе за израду нацрта Локалног акционог плана за децу Општине Врбас представиле су процес израде овог документа у својим општинама као и саме нацрте Локалних акционих планова. Стручњаци Сомборског едукативног центра у склопу пројекта „Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци” пружали су менторску и логистичку подршку током процеса израде ових докумената.

Као један од резултата пројекта јесте и анализа примене Локалног акционог плана за децу Града Сомбора. Како актуелни Локални акциони план за децу Града Сомбора истиче 2023. године, асистенткиња на пројекту, Ружица Ракинић, представила је анализу и процену ефеката реализованих активности за децу и осврнула се на изазове у процесу прикупљања података о реализованим активностима за децу. Истакла је како је неопходно уложити напоре за успостављање ефикасних механизама за мониторинг и евалуацију пројеката одобрених по конкурсу за финансирање ЛАП-а за децу али и успоставити систем за прикупљање информација о резултатима свих активности које су реализоване у циљу побољшања положаја деце на подручју Града Сомбора. У вези с тим, неопходно је подстицати транспарентност у раду удружења и институција, а једна од препорука јесте и то да се критеријумима за избор пројеката на локалним јавним конкурсима додатно вреднује транспарентност удружења и планирана видљивост пројеката за децу. Резултати анализе и процене ефеката реализованих активности за децу са сетом препорука послужиће радној групи за израду новог Локалног акционог плана за децу Града Сомбора, а носиоцима активности за децу из различитих сектора пружиће преглед реализованих активности и потенцијално утицати на планирање будућег рада и фокусирање на имплементацију садржаја који нису доступни деци а препознати су као потребни.

Након тога уследила је дискусија присутних на тему којом се конференција бавила, коју је закључио министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Томислав Жигманов нагласивши значај умрежавања свих релевантних актера и носилаца активности на пољу унапређења системске бриге о деци, те изградње капацитета за што боље искоришћење доступних развојних фондова Европске уније у те сврхе. 

Конференција је реализована у склопу пројекта „Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци” који реализује Сомборски едукативни центар у партнерству са Центром за педагошке иницијативе. Пројекат је финансиран кроз пројекат „Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти” којим координира Београдска отворена школа у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије, Републичким секретаријатом за јавне политике Владе Републике Србије, Центром за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду, Олоф Палме Центром као и у сарадњи са Уредом за удруге Владе Републике Хрватске, уз финансијску подршку Делегације Европске уније у Србији.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE