Realizovane radionice u oblasti cirkularnih migracija

Objavi Ružica Rakinić

Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike (CEP) od januara 2022. uz podršku Evropske komisije sprovode projekat „Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja“. U sklopu projekta, Somborski edukativni centar (SEC) je Regionalni centar izvrsnosti za cirkularnu migraciju (ReCeEx) za područje Vojvodine. 

Ovaj projekat omogućava konstruktivni dijalog o reformskim procesima, razvoju opcija javnih politika i preporuka zasnovanih na dokazima o cirkularnim migracijama kroz koje direktno doprinosi ispunjavanju relevantnog strateškog okvira i akcionih planova u kontekstu pristupanja EU. 

U Somborskom edukativnim centru tokom avgusta organizovane su dve radionice za predstavnike institucija i organizacija civilnog društva. Tokom radionica pokrenut je informativni dijalog sa zainteresovanim stranama u oblasti cirkularnih migracija, a u cilju kasnije izrade regionalno-specifičnog akcionog dokumenta sa predloženim merama i aktivnostima.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE