Započeta izrada Lokalnog akcionog plana za razvoj socijalne zaštite Grada Sombora

Objavi Ivana Barać

Somborski edukativni centar jedna je od 15 organizacija koje učestvuju u programu #PokretPolet. Podržan projekat naše organizacije usmeren je na izradu strateškog dokumenta u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou.

U cilju pomenutog do sada je realizovan serijal sastanaka radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za razvoj socijalne zaštite Grada Sombora. Članove i članice radne grupe imenovao je Gradonačelnik, a sama grupa čini 10 članova i članica iz redova zaposlenih u lokalnoj samoupravi, kao predstavnika i predstavnica relevantnih institucija i organizacija koje deluju u oblasti socijalne zaštite.

U narednom periodu Somborski edukativni centar realizovaće istraživanje za potrebe kreiranja dokumenta koje će doprineti jasnijem definisanju potreba korisnika i korisnica socijalne zaštite. Pored navedenog istraživanje, odnosno dobijeni rezultati poslužiće takođe kao polazna osnova pri kreiranju mera i aktivnosti u okviru LAP-a kojima će se unaprediti oblast socijalne zaštite u našem gradu.

Udruženje Somborski edukativni centar realizuje aktivnosti u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije.

TRANSLATE