Istraživanje za potrebe izrade Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Sombora

Objavi SEC Sombor

Grad Sombor započeo je izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Sombora za period 2023-2025. godine.

Radni tim za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost čine: 

1)         Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnika za oblast investicija i saradnje, predsednik

2)         Marija Jerković, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, zamenica predsednika

3)         Mirela Ivanković, pomoćnica načelnice Odeljenja za društvene delatnosti

4)         Biljana Klipa, sekretarka Crvenog krsta Sombor

5)         Stevan Oršoš, predstavnik Saveta za rodnu ravnopravnost

6)         Zorica Golubović, Ženska alternativa

7)         Ružica Rakinić, članica Saveta za rodnu ravnopravnost

Osnovni zadaci Radnog tima su:

•           Izrada Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za teritoriju grada Sombora za period 2023-2025. godine sa navedenim ciljevima, načinom i dinamikom realizacije;

•           operativno praćenje i ocenjivanje uspešnosti ostvarivanja ciljeva;

•           unapređenje prevencije, prepoznavanja i zaštite od rodno zasnovanog nasilja;

•           saradnja sa svim relevantnim akterima/kama uključenim u predmetnu oblast na lokalnom nivou;

•           stalna saradnja sa koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Republike Srbije;

•           aktivno učešće u sprovođenju Strategije za rodnu ravnopravnost i Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Vizija LAP-a je: 

Grad Sombor je rodno odgovorna sredina u kojoj su žene i muškarci, devojčice i dečaci, kao i osobe drugačijih rodnih identiteta ravnopravni, imaju jednaka prava i jednake mogućnosti.

Somborski edukativni centar realizuje istraživanje u oblasti rodne ravnopravnosti na području Grada Sombora. Pored svih relevantnih statističkih pokazatelja rezultati ovog istraživanja poslužiće radnom timu za definisanje mera i aktivnosti neophodnih za unapređenje rodne ravnopravnosti na području Grada Sombora.

Molimo sve građanke i građane da popune upitnik koji se nalazi u nastavku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgSALbbpCzFzcskvuONDsIZiT_tJ78XawuBHcZTOWIPGSYjw/closedform

Izradu LAP-a finansira Zavod za ravnopravnost polova na osnovu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE