Uspešno završen projekat „Ekonet – korak dalje”

Objavi SEC Sombor

Poslednje nedelje decembra, u Požegi, održan je završni sastanak u okviru projekta „Ekonet – korak dalje”. Na sastanku su predstavljeni i evaluirani postignuti rezultati, kao i predlozi za nastavak aktivnosti. U Somborskom edukativnom centru su se u periodu od jula do decembra 2022. godine sprovodile aktivnosti u okviru  ovog projekta.

Projekat „Ekonet – korak dalje” podržan je kroz program Eko-sistem: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koju Mladi istraživači Srbije realizuju uz podršku Švedske razvojne agencije čime počinje novi ciklus podrške organizacijama civilnog društva. U okviru navedenog programa prošle godine podržano je 13 novih projekata i 12 mreža među kojima je i EkoNet koju čine Forca Požega, Edukativni centar Kruševac, Somborski edukativni centar – SEC i Timočki omladinski centar – TOC.

U toku sprovođenja projekta „Ekonet – korak dalje” članice mreže bavile su se praćenjem politika iz oblasti upravljanja komunalnim otpadom, usklađivanjem lokalnih politika sa nacionalnim, podizanjem svesti građana/ki i donosioca odluka u JLS o značaju pravilnog upravljanja komunalnim otpadom, kao i jačanjem kapaciteta mreže i njenih članica.

Sve članice mreže su u okviru projekta organizovale edukativne radionice u predškolskim ustanovama kako bi povećale svest dece o značaju pravilnog upravljanja otpadom. Predstavnici organizacija koje čine mrežu prisustovali su radionicama na teme otpada iz poljoprivrede i zelenog otpada kako bi usavršili svoje znanje iz ovih oblasti. Mreža Ekonet uvećala je broj članica mreže kako bi povećali broj eksperata koji će se baviti temom komunalnog otpada i kako bi proširii opseg delovanja i na druge regione.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE