ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVLJANJE BIORAZGRADIVIM OTPADOM

Objavi Ivana Barać

Za članice mreže „Ekonet“ u Zaječaru je od 6. do 8. decembra 2022 decembra održana je obuka na temu ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVLJANJE BIORAZGRADIVIM OTPADOM.

Teme obuke bile su:
-Biorazgradivi otpad –problemi deponovanja, utvrđivanje generisanih količina i sastava komunalnog otpada, definisanje opcija odvojenog prikupljanja i tretmana biorazgradivog otpada.

-Otpad od hrane – problematika i primeri dobre prakse
-Proces kompostiranja
-Tehnologije kompostiranja
-Kućno kompostiranja
-Model za proračun smanjenja emisija iz sektora upravljanja otpadom

Obuku je držao Miodrag Živančev, Master inženjerstva zaštite ŽS, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Projekat “Ekonet – korak dalje“ realizuje Forca Požega sa još tri članice mreže: Somborski edukativni centar – SEC, Edukativni Centar Kruševac i TOC.

Ove aktivnosti su deo Programa EKO-SISTEM koji realizuju Mladi istrazivaci Srbije, a podržava Švedska.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE