Obeležen World Day of Prayer and Action for Children 2022

Objavi SEC Sombor

Predstavnice Somborskog edukativnog centra, Ivana Barać i Anja Radoš,  prisustvovale su obeležavanju Međunarodnog dana deteta (World Day of Prayer and Action for Children 2022) u periodu od 16. do 18. novembra.

Svetski dan 2022. fokusiran je na milione dece koja su u pokretu, što uključuje izbeglice, migrante i interno raseljena lica. Ovaj događaj predstavlja priliku da se poveća saradnja više zainteresovanih strana i posvećenost zalaganju za dostojanstvo i blagostanje svakog deteta, sa posebnim fokusom na decu u pokretu.

Predstavnice SEC-a su imale priliku da podele sopstvena iskustva i primere dobre prakse u radu sa decom, kao i da steknu nove informacije o načinima unapređenja položaja dece na svetskom nivou od brojnih stručnjaka i verskih lidera iz različitih krajeva sveta. Na događaju je predstavljen i set alata koji za cilj imaju zaštitu dece od nasilja i promovisanje njihovog blagostanja. Svi alati su dostupni ovde.

Događaj je organizovao Arigatou International, kroz mrežu Global Network of Religions for Children i inicijative End Child Poverty i Prayer and Action for Children.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE