U SEC-u održana obuka na temu pisanja predloga projekata

Objavi SEC Sombor

U periodu od 14. do 16. oktobra u Somborskom edukativnom centru održana je obuka na temu pisanje projekata.

Tokom obuke polaznici su stekli osnovna znanja i veštine pisanja predloga projekata i projektnog menadžmenta. Osim toga, dobili su i informacije o potencijalnim izvorima finansiranja njihovih inicijativa u lokalnoj zajednici.  Cilj obuke je da se mladi podstaknu na aktivizam i timski rad i osnaže da sa svojim idejama apliciraju na domaće i međunarodne konkurse.

Trodnevnu obuku su vodili Srđan Vlaškalić i Ivana Barać, omladinski radnici Somborskog edukativnog centra.

U narednom periodu omladinski radnici SEC-a će polaznicima biti na raspolaganju za mentorstvo i podršku prilikom potencijalnog apliciranja sa njihovim predlozima projekata kod različitih donatora.

Obuka se realizuje u sklopu projekta Projektor 3.0 – podsticanje mladih na aktivizam putem obuke za pisanje predloga projekata uz finansijsku podršku Grada Sombora.

TRANSLATE