Održana konferencija „Mehanizmi uključivanja građana u procese donošenja odluka“

Objavi Ružica Rakinić

U sredu 20. jula 2022. godine u Gradskoj kući u Somboru održana je konferencija pod nazivom „Mehanizmi uključivanja građana u procese donošenja odluka“

Konferencija je okupila predstavnike javnog i civilnog sektora sa ciljem predstavljanja i razmene primera dobre prakse uključivanja građana u procese donošenja odluka.

U uvodnom delu prisutnima su se obratili Srđan Vlaškalić ispred Somborskog edukativnog centra, Angelina Ivanovićispred Beogradske otvorene škole i Siniša Borota ispred Grada Sombora.

Predstavljen je projekat “Dijalog za razvoj Grada Sombora” u sklopu kog je formiran Savez udruženja Grada Sombora. U okviru ovog projekta Somborski edukativni centar je u saradnji sa partnerima realizovao niz aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta i unapređenja dijaloga organizacija civilnog društva sa lokalnom samoupravom. 

Jovan Dragumilo (Republički sekretarijat za javne politike) i Uroš Jovanović (Građanske inicijative) predstavili su postojeće mehanizme za uključivanje građana u procese donošenja odluka u Srbiji, osvrnuli se na primere dobre prakse ali i na prakse koje bi trebalo izbegavati kako bi se stvorili uslovi za viši stepen participacije građana u procesima donošenja odluka.

O uključivanju građana na lokalnom nivou govorili su Dragan Kovačev (član Opštinskog veća – Bečej), Aleksandar Đekić (Bečejsko udruženje mladih), Siniša Borota (pomoćnik Gradonačelnika – Grad Sombor) i Srđan Vlaškalić(Somborski edukativni centar)

Preporuke sa konferencije koristiće se u budućem dijalogu sa javnim vlastima u cilju uključivanja što većeg broja građana u procese donošenja odluka.

Aktivnosti se realizuju u sklopu projekta “Dijalog za razvoj Grada Sombora” koji realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Centrom za pedagoške inicijative, NVO „Ženska alternativa“ i Udruženjem Roma „Beli Golub“. Projekat je finansiran kroz projekat “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” kojim koordinira Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike Vlade Republike Srbije, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE