Održana javna rasprava o nacrtu Programa zaštite životne sredine

Objavi Ružica Rakinić

U petak, 15.jula 2022. godine održana je javna rasprava o nacrtu Programa zaštite životne sredine Grada Sombora za period 2022-2025.godine. Javnu raspravu je vodilo Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Sombora.

Program zaštite životne sredine grada Sombora izrađuje se kao osnovni strateški dokument u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine, u svojstvu institucionalnog kapaciteta lokalne samouprave za integralno upravljanje životnom sredinom u cilju podizanja kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Njegova osnovna namena jeste sveobuhvatno sagledavanje trenutnog stanja u svim pojedinačnim oblastima životne sredine na području grada Sombora, utvrđivanje trendova kretanja u njima i svih pritisaka koji utiču na parametre njihovog kvaliteta, utvrđivanje mogućnosti realizacije prioritetnih aktivnosti u pogledu unapređenja definisanog stanja i dalje zaštite životne sredine, kao i usaglašavanje definisanih aktivnosti sa Nacionalnim programom zaštite životne sredine, Strategijom održivog razvoja Republike Srbije, Strategijom razvoja grada Sombora i i svim drugim strateškim i planskim dokumentima višeg reda i drugim sektorskim politikama.

Cilj izrade Programa zaštite životne sredine jeste jasno usmeravanje zadataka, mera, aktivnosti koje je neophodno izvršiti u cilju dostizanja zacrtanih ciljeva u svakoj od oblasti životne sredine.

Na javnoj prezentaciji članovi radne grupe i predstavnici angažovane konsultantske kuće predstavili su nacrt Programa zaštite životne sredine kao i pristigle predloge, komentare i sugestije građana. 

Javnoj raspravi prisustvovalo je oko 20 građana sa područja Grada Sombora koji su izneli nekoliko predloga za dopunu akcionog plana.

U narednom periodu sledi sastanak radne grupe za izradu Programa zaštite životne sredine Grada Sombora koja će razmotriti pristigle komentare i potencijalno ih implementirati u Program.

Izrada ovog dokumenta inicirana je u sklopu projekta “Građani i lokalne samouprave zajedno ka ciljevima održivog razvoja” koji realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Gradom Somborom, Opštinom Požega i Građanskom alijansom za socijalnu inkluziju GASI iz Požege.

Projekat se finansira iz Fonda za održivi lokalni razvoj koji je podržan od strane Švajcarske i Nemačke razvojne saradnje, a implementiran je od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”.

Kroz fond za održivi lokalni razvoj, projekat “Reforma javnih finansija – Agenda 2030” upravlja inicijativama, koje imaju za cilj da podrže inovativna rešenja u sekoru zdravlja i zaštite životne sredine, u skladu sa Ciljevima održivog razvoja (COR).

Kategorije: Vesti

TRANSLATE