U Somboru potpisan sporazum o saradnji Grada i saveza lokalnih udruženja

Objavi Ružica Rakinić

U okviru projekta “Dijalog za razvoj Grada Sombora” Somborski edukativni centar je u saradnji sa partnerima realizovao niz aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta i unapređenja dijaloga organizacija civilnog društva sa lokalnom samoupravom. 

Nakon osnivanja “Saveza udruženja Grada Sombora – SUGS” i sprovedenih obuka za predstavnike članica istog, a u oblasti praćenja i analize javnih politika te unapređenja kvaliteta istih, u aprilu mesecu održan je i sastanak sa predstavnicima Grada Sombora na kom su predstavljeni kapaciteti, misija i ciljevi novoosnovanog Saveza. Osim toga, razgovaralo se i o mogućnosti buduće saradnje u cilju doprinosa razvoju zajednice, a sve u cilju unapređenja položaja građana Sombora.

Sastanak je rezultirao nacrtom predloga sporazuma o saradnji između Grada Sombora i Saveza udruženja Grada Sombora putem kog se izražava namera obe strane da u skladu sa svojim kapacitetima sarađuju u cilju doprinosa razvoju lokalne zajednice i unapređenju položaja građana Grada Sombora. Navedeni sporazum su 19. maja, potpisali Antonio Ratković, gradonačelnik Grada Sombora i Srđan Vlaškalić, generalni sekretar Saveza udruženja Grada Sombora.

Savez udruženja Grada Sombora (SUGS) registrovan je u januaru 2022. godine, a u članstvu okuplja 19 udruženja građana sa područja Grada Sombora. 

Aktivnosti se realizuju u sklopu projekta “Dijalog za razvoj Grada Sombora” koji realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Centrom za pedagoške inicijative, NVO „Ženska alternativa“ i Udruženjem Roma „Beli Golub“. Projekat je finansiran kroz projekat “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” kojim koordinira Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike Vlade Republike Srbije, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE