SEC realizovao trening Be You(th)! Contribute to the Prevention of Violent Extremism

Objavi Ivana Barać

Somborski edukativni centar je uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope realizovao trening „Be You(th)! Contribute to the Prevention of Violent Extremism“ za omladinske radnike/ce, lidere/ke i aktiviste/kinje iz Srbije. Trening je realizovan od 10. do 13. marta 2022. godine, na Avali, u studentskom odmaralištu „Radojka Lakić“.

Osnovni cilj projekta u okviru kog je realizovan trening je izgradnja kapaciteta i osnaživanje omladinskih radnika/ca, lidera/ki i aktivista/kinja iz Srbije na teme prevencije nasilnog ekstremizma, ljudskih prava i učešća mladih, kako bi se pomenuti akteri podstakli da preuzmu aktivnu ulogu u našem društvu kada je u pitanju prevencija nasilnog ekstremizma.

Tokom ovog treninga učesnici/ce su su unapredili/e znanja i veštine u oblastima prevencije nasilnog ekstremizma, ljudskih prava i učešća mladih, a sve to na nacionalnom i evropskom nivou. Osim toga, na treningu je bilo reči i o mogućnostima uključivanja, podsticanja i osnaživanja mladih za veće učešće u procesima prevencije nasilnog ekstremizma. Samom treningu je prisustvovalo 20 učesnika/ca sa teritorije cele Srbije.

Tokom treninga učesnicima/cama je putem ZOOM platforme predavanje o uticaju religije na nastanak i prevenciju nasilnog esktremizma održao Fred Nyabera, iz Nairobija (Kenija), direktor inicijative End Child Poverty u okviru fondacije Arigatou International.

Nakon treninga, svi/e učesnici/ce imaju zadatak da pripreme i realizuju aktivnosti (javne akcije, radionice i sl.) u svojoj lokalnoj zajednici, na teme koje će obrađivati tokom samog treninga. U toku rada, podršku za to pružaće im mentori, kao i projektni tim.

Praktični deo će se pripremati nakon treninga, a učesnici/ce će tokom aprila i maja realizovati planirane aktivnosti. Pored toga, nakon treninga učesnici/ce će biti u prilici da daju svoj doprinos kreiranju priručnika na temu prevencije nasilnog ekstremizma, ljudskih prava i participacije mladih na nacionalnom i evropskom nivou.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE