SEC i Savez udruženja Grada Sombora: Održana obuka “Osnove javnih politika”

Objavi SEC Sombor

Obuka pod nazivom “Osnove javnih politika” održana je proteklog vikenda (petak i subota, 11. i 12. februar) u prostorijama Somborskog edukativnog centra. To je prva u okviru serijala obuka u oblasti javnih politika i javnog zagovaranja namenjenih predstavnicima udruženja sa teritorije Grada Sombora.

Obuku je vodio Stefan Đorđević, politikolog, koji je predstavnicima somborskih udruženja približio teme kao što su: uvod u javne politike, značaj i metode istraživanja/ispitivanja potreba, kao i mehanizmi za uključivanje građana u procese donošenja odluka. Obuci je prisustvovalo 17 predstavnika organizacija civilnog društva sa teritorije Grada Sombora.

Naredna obuka u sklopu ovog serijala, a u sklopu koje će naglasak biti na praćenju javnih politika, održaće se u petak i subotu 18. i 19. februara, takođe u prostorijama SEC-a.

Aktivnosti se realizuju u sklopu projekta “Dijalog za razvoj Grada Sombora” koji realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Centrom za pedagoške inicijative, NVO „Ženska alternativa“ i Udruženjem Roma „Beli Golub“. Projekat je finansiran kroz projekat “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” kojim koordinira Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike Vlade Republike Srbije, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

TRANSLATE