Poziv za učesnike/ce treninga u sklopu projekta “Be You(th)! Contribute to the Prevention of Violent Extremism”

Objavi Ivana Barać

Somborski edukativni centar uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope poziva omladinske radnike/ce, lidere/ke i aktiviste/kinje iz Srbije, da učestvuju na projektu “Be You(th)! Contribute to the Prevention of Violent Extremism”.

Osnovni cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta i osnaživanje omladinskih radnika/ca, lidera/ki i aktivista/kinja iz Srbije na temu prevencije nasilnog ekstremizma, ljudskih prava i učešća mladih, kako bi se pomenuti akteri podstakli da preuzmu aktivnu ulogu u našem društvu kada je u pitanju prevencija nasilnog ekstremizma.

U okviru projekta, od 10. do 13. marta 2022. godine biće održan trening na temu prevencije nasilnog ekstremizma, ljudskih prava i participacije mladih. Trening će se održati na Avali, u studentskom odmaralištu „Radojka Lakić“.

Tokom ovog treninga učesnici/ce će steći znanja na temu prevencije nasilnog ekstremizma, ljudskih prava i učešća mladih, a sve to na nacionalnom i evropskom nivou. Takođe, učesnici/ce takođe će steći i znanja i veštine kada je reč o uključivanju i osnaživanju mladih za veće učešće u procesima prevencije nasilnog ekstremizma.

Pored treninga, svi/e učesnici/ce imaće zadatak da pripreme i realizuju aktivnosti (javne akcije, radionice i sl.) u svojoj lokalnoj zajednici, na teme koje će obrađivati tokom samog treninga. U toku rada, podršku za to pružaće im mentori, kao i projektni tim.

Praktični deo će se pripremati nakon treninga, a učesnici/ce će tokom aprila i maja realizovati planirane aktivnosti. Pored toga, nakon treninga učesnici/ce će biti u prilici da daju svoj doprinos kreiranju priručnika na temu prevencije nasilnog ekstremizma, ljudskih prava i participacije mladih na nacionalnom i evropskom nivou.

Sve navedene aktivnosti u pozivu biće realizovane u skladu sa aktuelnim epidemiološkim merama. Ukoliko dođe do pomeranja termina treninga iz prethodno navedenih razloga, svi prijavljeni/e biće o tome blagovremeno obavešteni/e.

Poziv za trening otvoren je za učesnike/ce sa teritorije cele Srbije. Za sve učesnike/ce obezbeđeni su smeštaj, hrana, promotivni i radni materijal, kao i refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte.

Prijave se vrše popunjavanjem prijavnog formulara koji se nalazi na kraju teksta. Popunjen formular potrebno je poslati na mejl: soeducentar@yahoo.com, a rok za prijave je 20. februar 2022. godine. Povratnu informaciju o rezultatima apliciranja, prijavljeni/e će dobiti do 25. februara 2022. godine.

Kategorije: Programi/ProjektiVesti

1 komentar

Desa · 27. januara 2022. u 11:11

Želela bih da steknem znanje na zadatu temu, ne bi li pomogla mladima kao i sebi.
Takođe znam da su druženja i divna poznanstva zagarantovana.
Takođe da će treneri biti i iznad nivoa zadatka.

Zatvoreno za komentare.

TRANSLATE