ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA SOMBORSKOG EDUKATIVNOG CENTRA

Objavi Ivana Barać

U utorak 18.01.2022. godine, u velikoj sali Kulturnog centra “Laza Kostić” u Somboru,  održana je redovna godišnja skupština Somborskog edukativnog centra kojoj su prisustvovali punopravni i počasni članovi udruženja, kao i predstavnici institucija, ustanova i partnerskih organizacija sa kojima SEC godinama sarađuje.

Podneti su i usvojeni izveštaji Upravnog i Nadzornog odbora, a usvojen je i novi Strateški plan Somborskog edukativnog centra za period do kraja 2025. godine, te doneta odluka o članstvu organizacije u budućem Savezu udruženja grada Sombora.  

S obzirom da je ova skupština bila izborna, za članove upravnog odbora na period od 4 godine izabrani su Marigona Kanjo, predsednica, Lidija Hornjak, potpredsednica, Filip Računica, Milica Barać i Adrijan Prodan, dok će u Nadzornom odboru naredne četiri godine biti Stevan Šegrt, Bjanka Cvetković i Boris Jurošević. Na predlog izvršnog direktora Srđana Vlaškalića, za zamenicu izvršnog direktora Upravni odbor je imenovao Ivanu Barać, dosadašnju predsednicu Upravnog odbora, nakon čega je tu odluku verifikovala i Skupština SEC-a. 

Rad SEC-a je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

TRANSLATE