Osnivačka skupština Saveza udruženja Grada Sombora

Objavi SEC Sombor

U proteklom periodu, radna grupa za izradu nacrta Statuta budućeg Saveza udruženja Grada Sombora pripremila je radnu verziju Statuta.

Na ovaj način stvorili su se preduslovi za organizovanje osnivačke skupštine Saveza udruženja Grada Sombora. Osnivačka skupština zakazana je za 25. januar 2022. godine sa početkom u 16.30 u Somboru. Predviđeno je da događaj traje oko dva sata, nakon čega će biti obezbeđen ketering i osveženje. O mestu održavanja obavestićemo vas blagovremeno.

Uslovi za učešće udruženja na Osnivačkoj Skupštini su:

  1. da je udruženje registrovano u APR-u u skladu sa Zakonom o udruženjima i ima sedište na teritoriji Grada Sombora;
  2. da je u protekle tri godine kroz minimum 3 realizovana programa ili projekta realizovalo aktivnosti u skladu saciljevima udruženja;
  3. da udruženje ima nestranački i nedobitni karakter;
  4. da je udruženje zasnovano na demokratskim principima udruživanja;
  5. da udruženje ne promoviše nezdrave životne stilove, društvenu segregaciju, antisemitizam, fašizam, rasizam, društvenu, etničku, nacionalnu netrpeljivost i netoleranciju, nasilje ili bilo kakav drugi oblik diskriminacije.

Ukoliko vaše udruženje želi da pristupi osnivanju Saveza, neophodno je da ponesete popunjenu izjavu o imenovanju delegata. Ukoliko imenovani delegat nije zakonski zastupnik udruženja, potrebno je da događaju prisustvuje i zakonski zastupnik radi potpisivanja i overe osnivačkog akta.

Na osnivačkoj skupštini predviđen je izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora a delegati organizacija osnivačica moći će da predlože kandidate za ove organe. Svaki delegat moći će da predloži najviše dva kandidata za ove organe. Kandidati za članove organa Saveza moraju biti prisutni na skupštini.

Molimo vas da nam do 20. januara 2022. godine putem mejla soeducentar@yahoo.com potvrdite učešće i pošaljete skeniranu Odluku o osnivanju i pristupanju Savezu i izjavu o imenovanju delegata, a potpisane i pečatirane originale ponesete na skupštinu. Modeli ovih dokumenata nalaze se u prilogu.

Aktivnosti se realizuju u sklopu projekta “Dijalog za razvoj Grada Sombora” koji realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Centrom za pedagoške inicijative, NVO „Ženska alternativa“ i Udruženjem Roma „Beli Golub“. Projekat je finansiran kroz projekat “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” kojim koordinira Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike Vlade Republike Srbije, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, na raspolaganju smo vam putem mejla ili telefona.

Prilog:

Kategorije: Vesti

TRANSLATE