„Ekocentar u akciji!“ – održan sastanak Ekonet mreže u Somboru

Objavi Ivana Barać

U periodu od 23.-25.12. predstavnici/ce Ekonet mreže okupili su se u Somboru. Povod organizovanja sastanka predstavnika/ca mreže bio je finalizacija Strateškog plana koji je započet u prethodnom periodu, kao i evaluacija i planiranje budućih aktivnosti u okviru mreže.

U toku ova tri dana predstavnici/ce mreže imali su priliku da sumiraju i evaluiraju do sada sprovedene aktivnosi u okviru projekta „Ekocentar u akciji“ kao i da na osnovu evaluacije i trenutnog stanja planiraju dalje aktivnosti.

Jedan od najznačajnijih procesa koji je projektom predviđen bila je izrada strateškog plana mreže, kom je posvećeno najviše vremena u toku okupljanja. Sam strateški plan značajan je za mrežu u kontekstu daljem usmerenja celokuopne mreže i planova za dalje delovanje kada je reč o upravljanju otpadom.

Mreža organizacija EkoNet koju čine Forca Somborski edukativni centar – SEC Edukativni Centar Kruševac i Timočki Omladinski Centar je deo EKO-SISTEM programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije a podržava Švedska.

Eko-sistem: Podrška reformama u zaštiti životne sredine Mladi istrazivaci Srbije

#mladiistrazivacisrbije #ekosistemprogram #poglavlje27

TRANSLATE