„KulturAutovanje“ Centra za pedagoške inicijative

Objavi Ivana Barać

KulturAutovanje je inicijativa usmerena pre svega na ljude kao ključne resurse za unapređenje svake lokalne zajednice, a potom i na kulturnu baštinu i tradiciju odnosno očuvanje kulturne zaleđine kao i poštovenje kulture kojom smo okruženi. Inicijativu sprovodi Centar za pedagoške inicijative.

Rad sa mladima je, kažu predstavnici inicijative, izuzetno važan segment rada kada se govori o unapređenju suživota i negovanju kulturnog identiteta i tradicije, jer mladi su u periodu života kada sebe vrednosno određuju prema svetu, formiraju stavove i vrednosne orijentacije koje su relativno trajne i ne tako lako izmenjive u kasnijim periodima života.

„Naša inicijativa usmerena je pre svega na mlade među kojima će najmanje 50 njih proći kroz radionice na temu nediskriminacije, tolerancije i očuvanja različitih kulturnih nasleđa. Osim toga, više desetina hiljada naših sugrađana imaće priliku da pogleda video nastao od različitih kratkih dokumentarnih video materijala koji će pristizati kroz nagradni konkurs.“

Neke od planiranih aktivnosti su radionice sa mladim, raspisivanje nagradnog konkursa za najbolju ideju na temu kulturne različitosti i targetiranja društvene nejednakosti, nepravde i diskriminacije, onlajn promocija pristiglih radova na temu kulturne različitosti i targetiranja društvene nejednakosti, nepravde i diskriminacije, završni događaj u okviru koga je planirana projekcija filma u kome će biti objedinjeni svi pristigli video prilozi, a nakon koje će uslediti diskusija na temu filma.

„Želimo da Sombor ponovo bude najotvoreniji grad koji neguje različite tradicije, interkulturalnost i ljubav prema drugačijem. Ne mislimo da je to moguće ostvariti jednim projektom, ali težimo tome da sugrađane malo „trgnemo“ iz atmosfere gneva, ksenofobije i straha te da mlade podstaknemo da budu pokretači promena u svojoj lokalnoj zajednici.“ – poručuju nam predstavnici Centra za pedagoške inicijative.

Inicijativa je podržana u okviru projekta “Lokalni poziv za EU: vladavina prava i kulturna raznolikost za stvaranje društvene kohezije i održivog razvoja lokalnih zajednica” koji finansira Evropska unija a implementira Nacionalna koalicija za decentralizaciju iz Niša u partnerstvu sa Fondacijom Jelena Šantić iz Beograda i Grupom 484 iz Beograda.

TRANSLATE