Sprovedene vršnjačke radionice ne temu prevencije diskriminacije

Objavi Ivana Barać

Tokom protekla dva meseca u Somborskom edukativnom centru održan je serijal vršnjačkih radionica na temu prevencije diskriminacije koju je sprovela grupa mladih učesnika/ca obuka SEC-a za vršnjačke edukatore/ke u protekle dve godine. Radionice su održane na teme prevencije diskrimancije, ljudskih prava, kao i rada sa mladima putem vršnjačkih edukacija.

Pomenuti vršnjački edukatori/ke u Somborskom edukativnom centru, a u okviru projekta “Lokalna zajednica u službi ličnog i socijalnog razvoja mladih u Somboru” prošli su dva modula obuke, a praksa, odnosno realizacija radionica takođe je predstavljala deo njihove obuke. U toku celokupnog procesa, mladi koji su učestvovali na obukama imali su priliku da steknu znanja i veštine kada je reč o diskriminaciji, ljudskim pravima, metodologiji držanja radionica i slično.

Održano je ukupno 8 vršnjačkih radionica od kojih je 6, zahvaljujući odličnoj saradnji sa Gimnazijom „Veljko Petrović“ iz Sombora, sprovedeno među njihovim učenicima drugog i četvrtog razreda. Ovom prilikom zahvaljujemo se direktoru i profesorima Gimnazije koji su prepoznali značaj pomentog projekta i rada sa mladima u oblasti prevencije diskriminacije.


Projekat „Lokalna zajednica u službi ličnog i socijalnog razvoja mladih u Somboru“ realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom, Centrom za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON, Opštinskim odborom Pokreta gorana Sombor, Udruženjem slepih Sombor uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

TRANSLATE