Poziv predstavnicima udruženja za učešće u konsultativnom procesu povodom osnivanja Saveza udruženja Grada Sombora

Objavi Ružica Rakinić

Somborski edukativni centar poziva predstavnike udruženja građana sa područja Grada Sombora da se uključe u konsultativni proces povodom osnivanja Saveza udruženja Grada Sombora koji će se održati 29. septembra u 16 časova u prostorijama Poljoprivredne stručne službe na Staparskom putu broj 35.

Tokom ovog događaja Somborski edukativni centar će predstaviti projekat i naredne aktivnosti nakon čega sledi zajedničko razmatranje predloga nacrta Statuta budućeg saveza od strane svih relevantnih zainteresovanih strana u našoj lokalnoj zajednici. Sastanci su prilika svim udruženjima koji deluju na teritoriji Grada Sombora, a želeli bi da budu deo lokalnog krovnog saveza udruženja, kao i svima koji sa udruženjima na neki način sarađuju, da svojim predlozima i komentarima doprinesu unapređenju nacrta predloga Statuta koji je kreiran u prethodnom periodu u saradnji sa još nekoliko udruženja inicijatora ideje formiranja ovog Saveza.

Nakon ovog događaja sledi niz sastanaka predstavnika udruženja, a zatim i formalna registracija Saveza udruženja.

Zainteresovani predstavnici udruženja građana sa područja Grada Sombora treba da se prijave za učešće u događaju putem mejla soeducentar@yahoo.com najkasnije do 27. septembra do 12h. U mejlu je potrebno navesti ime i prezime učesnika/ce kao i naziv udruženja ispred kog dolaze.

Aktivnosti se realizuju u sklopu projekta “Dijalog za razvoj Grada Sombora” koji realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Centrom za pedagoške inicijative, NVO „Ženska alternativa“ i Udruženjem Roma „Beli Golub“. 

Projekat je finansiran kroz projekat “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” kojim koordinira Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike Vlade Republike Srbije, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE