Započeta realizacija projekta “Ekocentar u akciji!”

Objavi Ivana Barać

Glavni cilj projekta je stvaranje uslova za aktivno uključivanje Ekonet mreže u procese reformi zaštite životne sredine u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u četiri okruga u Srbiji. Realizacijom projekta Ekocentar u akciji!, pre svega, unaprediće se kapaciteti 4 organizacije civilnog društva, članica Ekonet mreže, da se aktivno i kontinuirano uključe u procese rešavanja problema upravljanja komunalnim otpadom u 4 okruga u Srbiji.

Polazna osnova svih planova i aktivnosti mreže biće preporuke, standardi i obaveze koje proističu iz procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji u okviru pregovaračkog poglavlja 27, ubuduće u okviru klastera „Zelena agenda i održiva povezanost.“ Tokom ovog procesa ostvariće se komunikacija i saradnja sa lokalnim samoupravama u 4 grada i 20 opština u 4 upravna okruga.

Sve planirane aktivnosti u sebi sadrže princip osnaživanja žena u sektoru zaštite životne sredine i zasnovane su na rodnoj analizi podataka. Sve partnerske organizacije u mreži „Ekonet“ kroz sve aspekte delovanja rade na pospešivanju rodne jednakosti i povećanju vidljivosti ženskog doprinosa u razvoju organizacija. Edukativne aktivnosti planirane projektom sadrže elemente podizanja svesti i dodatne edukacije članova i članica, volontera i volonterki.

Jedna od prvih održanih projektnih aktivnosti je trening na temu „Urodnjavaje politika OCD u sektoru zaštite životne sredine“.  Trening je održan u periodu 8-9.9.2021. u Požegi, a samom treningu prisustvovali su članovi/ce organizacija članica Ekonet mreže. Teme koje su bile u fokusu dvodnevnog treninga su rodni aspekt zaštite životne sredine i uključivanje rodne perspektive u lokalne planove upravljanja Trening je vodila Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj Srbije /Mreža žena za prirodu i životnu sredinu.

Mreža organizacija EkoNet koju čine Forca Somborski edukativni centar – SEC Edukativni Centar Kruševac i Timočki Omladinski Centar je deo EKO-SISTEM programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije a podržava Švedska.

Eko-sistem: Podrška reformama u zaštiti životne sredine Mladi istrazivaci Srbije

#mladiistrazivacisrbije #ekosistemprogram #poglavlje27

Kategorije: Vesti

TRANSLATE