Lokalna debata ”Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije”

Objavi Ivana Barać

U sredu 30. juna, u Somboru je održana lokalna debata povodom projekta ”Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije” u organizaciji Fondacije BFPE za odgovorno društvo, a uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Lokalna debata okupila je predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, preduzetnike, predstavnike malih i srednjih preduzeća, predstavnike iz obrazovnih ustanova. U okviru prvog panela debate prisutnima su se načelnica gradske uprave Grada Sombora, Helena Roksandić Musulin, Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra i Sonja Liht, predsednica Fondacije BFPE za odgovorno društvo.

Drugi panel lokalne debate organizovan je kao otvorena debata između učesnika i bio je posvećen razgovoru o društveno-ekonomskim potencijalima razvoja grada Sombora. Cilj ovog panela bio je da se kroz razgovor prisutnih učesnika identifikuju osnovni, realni, potencijali razvoja, ali i najveći izazovi poput depopulacije lokalne sredine, objektivnih ekoloških izazova, odnosa između ekonomskog razvoja i očuvanja javnih dobara, odnos urbanog dela lokalne zajednice i rurala.

Treći panel pod nazivom “Saradnjom lokalne samouprave i civilnog sektora do ubrzanog lokalnog razvoja” za cilj je imao da se kroz razgovor između predstavnika lokalne samouprave, predstavnika civilnog sektora, kao i istaknutih članova zajednice identifikuju najbolji kanali komunikacije, kao i oblasti u okviru kojih saradnja između ova dva sektora može najviše doprineti razvoju potencijala lokalnog razvoja.

Kao panelisti u okviru trećeg panela o pomenutim temama pričali su Bojana Nešović ispred Odeljenja za društvene delatnosti i Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra.

TRANSLATE