SEC realizovao trening “From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies”

Objavi Ivana Barać

Somborski edukativni centar uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope realizovao je za omladinske radnike/ce, lidere/liderke i aktiviste/kinje iz Srbije, nacionalni trening pod nazivom “From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies”.

U periodu od 3. do 6. juna 2021. održan je trening na temu participacije mladih u procesima donošenja odluka, omladinskog rada, kao i na temu evropskih i nacionalnih politika u oblasti socijalne inkluzije.

Trening je održan na Avali, u studentskom odmaralištu „Radojka Lakić“, a sam trening vodili su Srđan Vlaškalić i Ivana Barać, omladinski radnici Somborskog edukativnog centra.

Tokom ovog treninga učesnici/ce imali su priliku da steknu znanja na temu politika u oblasti socijalne inkluzije, na nacionalnom i evropskom nivou. Pored toga imali su priliku da steknu znanja i veštine kada je reč o uključivanju i osnaživanju mladih za veće učešće u procesima kreiranja politika u oblasti socijalne inkluzije. 

Nakon treninga, svi/e učesnici/e imaju zadatak da pripreme i realizuju aktivnosti (javne akcije, radionice i sl.) u svojoj lokalnoj zajednici, na teme koje su obrađivane tokom samog treninga. U toku rada, podršku za to pružaće im mentori, kao i projektni tim. Osim ovoga, nakon treninga učesnici/e će biti u prilici da daju svoj doprinos kreiranju priručnika na temu politika socijalne inkluzije na nacionalnom i evropskom nivou. 

Rad Somborskog edukativnog centra je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

TRANSLATE