Nacrt Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021-2023. godine

Objavi Ružica Rakinić

Grad Sombor objavio je poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021-2023. godine.

Javna rasprava će trajati u periodu od 10.03.2021. godine do 24.03.2021. godine. Dana 24.03.2021. godine održaće se javna prezentacija nacrta Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021-2023. godine u periodu od 12.00 do 13.00 časova u sobi 108 u zgradi Županije u Somboru, Trg cara Uroša br.1.

Građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, Trg Cara Uroša br. 1, 25000 Sombor, i u elektronskom obliku na sledeću email adresu: bnesovic@sombor.rs, najkasnije do 24.03.2021. godine.

Javnu raspravu organizuje Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora.

Potreba za Javnim pozivom za održavanje Javne rasprave ogleda se u sledećem:

Donošenjem Lokalnog akcionog plana za decu za period 2021.- 2023. godine, donosi se  strateški dokument Grada Sombora u sklopu kog su određeni prioriteti, ciljevi i aktivnosti u oblasti unapređenja položaja dece sa područja Grada Sombora u periodu 2021-2023. godine.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021. – 2023. godine i tekst poziva za učešće u Javnoj raspravi možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Grada Sombora.

Nakon završetka Javne rasprave, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora sačiniće izveštaj o Javnoj raspravi.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE