Promovisana kampanja ALTer Hate

Objavi Ivana Barać

U subotu, 17. oktobra Somborski edukativni centar organizovao je uličnu akciju na kojoj je promovisana kampanja ALTer Hate. ALTer Hate se bavi suzbijanjem govora mržnje kroz različite edukativne i kreativne aktivnosti.

Ciljevi kampanje su:

• podizanje svesti o postojanju govora mržnje

• edukovanje ljudi o tome šta je govor mržnje i kako mu se suprotstaviti

• stvaranje kontra narativa o govoru mržnje

Kampanja je prvenstveno fokusirana na područje Balkana i okuplja tim od 36 mladih iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije.

Kampanju ALTer Hate realizuju Youth for Peace (Bosna i Hercegovina), Udhetim i Lire (Albanija) i Somborski edukativni centar, u saradnji sa Religions for Peace Europe Youth Network (EIYN), uz podršku European Council of Religious Leaders/Religions for Peace i The Foundation for Peace Dialogue.

TRANSLATE