Međusektorska saradnja kao preduslov za razvijanje sistemske brige o mladima

Objavi Ivana Barać

Primeri dobre prakse saradnje između organizacija koje se bave omladinskim radom i različitih institucija – centara za socijalni rad, nacionalnih službi za zapošljavanje, škola, domova zdravlja, kulturnih centara i sl, predstavljeni su na konferencijama “Međusektorska saradnja kao preduslov za razvijanje sistemske brige o mladima” koju je NAPOR organizovao prošle sedmice u Nišu, Beogradu i Novom Sadu u okviru projekta „Prva dekada prepoznavanja omladinskog rada“ podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta. Osim primera prezentovano je i zanimanje omladinski rad, njegov značaj za lični i socijalni razvoj mladih, kao i NAPORov program za osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada.

dav

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) je nastala 2009, kao rezultat inicijative organizacija civilnog društva u Srbiji, koje sprovode omladinski rad. One su prepoznale potrebu da se osigura kvalitet programa omladinskog rada, da se on standardizuje, profesionalizuje i bude prepoznat od strane mladih, institucija koje rade sa mladima, države i društva uopšte. NAPOR trenutno čini 48 organizacije mladih i za mlade koje praktikuju omladinski rad širom Srbije i moto NAPORa je da svaka mlada osoba ima svog omladinskog radnika/cu.

dav

Nakon šire slike o tome šta radi NAPOR, šta je omladisnki rad i ko su omladinski radnici, razgovaralo se o mogućnostima za kreiranje međusektorskih usluga i zbog čega je to važno. Tom prilikom prezentovani su primeri saradnje organizacija koje se bave omladinskim radom sa školama, centrima za socijalni rad, nacionalnom službom za zapošljavanje, ali i biznis sektorom koji je, prema rečima učesnika/ca, podjednako bitan kao i javni i nikako ne sme biti izostavljen kada govorimo o kreiranju boljeg ambijenta za mlade.

dav

 Učesnici/ce konferencije zaključili su na kraju da je potrebno da sve institucije koje diektno rade sa mladima, a to su gotovo sve institucije, više sarađuju sa omladinskim radnicima/cama i omladinskim organizacijama pre svega na lokalnom nivou kako bi mladima pružili zanimljive sadržaje i usluge u skladu sa njihovim potrebama i na taj način osigurali prostor za njihov rast i razvoj.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE