Deseta generacija volontera/ki programa “Škola dobre volje”

Objavi Ivana Barać

U periodu od  5. do 7. aprila 2019. godine u motelu Beli Dvor u Somboru održana je desetu godinu za redom, trodnevna obuka za nove volontere/ke “Škole dobre volje“.

DSC_0082

Učesnici su, kroz metodologiju neformalnog obrazovanja imali priliku da steknu znanja i veštine iz oblasti asertivne komunikacije, zaštite i sigurnosti dece, volonterizma i omladinskog aktivizma, metodike nastavnog časa, inkluzije, dečijih prava, interkulturalnosti i sl.

DSC_0090

Ove godine učesnici/ce obuke imali su priliku i da od Fejsala Abbashera, profesionalnog prevodioca i kulturnog medijatora čuju nešto više o temu kuturne medijacije. Pored toga, trećeg dana obuke posetili su nas i predstavnici mreže URI Europe, koji su sa našim učesnicima/cama razgovarali o temama interkulturalnosti, međureligijskog dijaloga, kao i specifičnostima rada sa migrantima.

DSC_0124

Program je namenjen prevashodno deci iz ranjivih grupa kojoj je potrebna besplatna pomoć u savladavanju nastavnog gradiva, a roditelji-staratelji se mogu javiti koordinatorki volontera/ki SEC-a na broj telefona 064/3304-582

Program “Škola dobre volje – volonter-ka deci na usluzi” ove godine se realizuje uz podršku sledećih donatora:

– Fondacija Ana i Vlade Divac u sklopu projekta “Podrška stanovništvu u zajednicama pogođenim izbegličkom krizom” koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundations)

– Evropska unija kroz projekat ARYSE (At-Risk Youth Social Empowerment)

– Grad Sombor i

– Arigatou International u okviru inicijativa Global Network of Religions for Children, End Child Poverty I Learn to Live Together

TRANSLATE