Poziv na obuku: Jačanje kompetencija za radni angažman u organizacijama civilnog društva

Objavi Ivana Barać

Grad Sombor, Somborski edukativni centar i Somborski omladinski Boom upućuju poziv mladima do 30 godina sa teritorije Grada Sombora, na trodnevnu obuku pod nazivom  “Jačanje kompetencija za radni angažman u organizacijama civilnog društva”. Obuka će se održati u periodu od 14. do 16. decembra 2018. godine u Omladinskom klubu Grada Sombora.

Primljeni polaznici će imati priliku da steknu osnovna znanja i veštine potrebne za radni angažman u organizacijama civilnog društva kao što su: građanska participacija i aktivizam, kreiranje programa, struktura organizacija, fandrejzing – prikupljanje sredstava, upravljanje finansijama, organizovanje događaja, odnosi sa javnošću, timski rad, monitoring, evaluacija i sl.

Zainteresovani nezaposleni mladi sa područja Grada Sombora mogu se prijaviti za učešće u projektu najkasnije do srede, 12. decembra, 2018. godine slanjem popunjenog prijavnog formulara na e-mail kancelarijazamlade@sombor.rs . Povratnu informaciju o tome da li su primljeni, zainteresovani kandidati će dobiti 13. decembra 2018. godine putem e-maila i kontakt telefona koje su naveli u prijavi.

Vizual obuka OCD Grad SEC SOB

Učešće je besplatno, a polaznicima su obezbeđeni materijal za rad, obroci, osveženje i putni troškovi za polaznike koji žive u prigradskim naseljima – Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Stanišić, Stapar, Svetozar Miletić, Telečka i Čonoplja.

5 najmotivisanijih učesnika obuke će imati priliku da do kraja januara realizuju svoju četrdesetočasovnu „džobšedouing“ aktivnost u nekoj organizaciji civilnog društva u Somboru koja imaja zaposlene, gde će pratiti aktivnosti istih i osnaživati se za svoj budući potencijalni angažman u nekoj od organizacija civilnog društva.

Polaznici obuke dobiće sertifikat koji svedoči o učešću na obuci, sticanju osnovnih znanja i realizovanoj „džobšedouing“ aktivnosti.

Obuka se organizuje u okviru projekta „MLAD SE PROMENI, ZA POSAO POKRENI 4.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“ koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE