Ivana Kulić: „Programi organizacija predstavljaju odličan oslonac radu stručnjaka CSR“

Objavi SEC Sombor

Ivana Kulić, diplomirana socijalna radnica, zaposlena u Centru za socijalni rad u Somboru na poziciji rukovodilac internog tima za zaštitu od nasilja u porodici prenosi svoja iskustva u radu sa organizacijama koje se bave omladinskim radom.

Ivana Kulic

 

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Od organizacija koje se bave decom i mladima saradnju smo ostvarivali sa Somborskim edukativnim centrom, više godina unazad ( oko pet ).

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?  

Saradnja traje u različitim dinamičkim odnosima, a posebno bih istakla program „Škola dobre volje“ koji kroz dvostruki obuhvat donosi dobit deci iz materijalno nedovoljno obezbeđenih porodica putem besplatne pomoći u savladavanju nastavnog gradiva i mladima koji kroz volontersko angažovanje pružaju navedenu pomoć i time stiču praksu u budućem radu. Stoga taj program predstavlja odličan oslonac radu stručnjaka CSR jer se odlično uklapa u paletu mogućnosti koju oni koriste kako bi pružili pomoć i podršku porodicama i pojedincima koji se nalaze kako u akutnim tako i u hroničnim socijalno nepovoljnim prilikama.

Šta је vaša institucija dobilia kroz sarаdanju  sa organizacijom/ama? 

Kao organizacija koja se aktivno bavi decom i mladima, Somborski edukatvini centar kroz svoj rad doprinosi boljem i lakšem prepoznavanju problema kod ove kategorije korisnika, a takodje su i pouzdana adresa na koju možemo da usmerimo kako roditelje tako i decu u potrazi za adekvatim vidovima edukacije ili doedukacije, zabavnih i kreativnih sadržaja.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnju institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Centar za socijalni rad ima koordinativnu ulogu u socijalnom radu u zajednici, te je stoga svaka saradnja sa drugim organizacijama koje se bave angažovanjem pojedinaca i grupa od uzajamne koristi, odnosno u interesu građana.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podigla na viši nivo? 

Partnerski projekti su uvek dobrodošli, a intenzivna međusobna komunikacija je nešto što postepeno ukida predrasude o „stručnjacima“ iz institucija i „ekspertima“ iz organizacija i vodi ka zajedničkom profesionalnom radu čiji je krajnji cilj pružanje kvalitetnih usluga korisnicima i postojanje radi pomoći i podrške.

TRANSLATE