Stručni skup o prevenciji nasilja nad decom u Somboru

Objavi SEC Sombor

Stručni skup na kome će biti predstavljen nacrt predloga dopune akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite Grada Sombora u oblasti prevencije nasilja nad decom održaće se u petak, 29. juna u zgradi Županije (sala 142, prvi sprat) u 13 časova. Skup organizuje Somborski edukativni centar, a komentari i predlozi prisutnih potencijalno će biti uvršćeni u pomenuti nacrt.

2x4

Somborski edukativni centar poziva sve zainteresovane građane, stručnjake, predstavnike nevladinih organizacija, predstavnike obrazovno-vaspitnih ustanova, ustanova socijalne zaštite i drugih relevantnih institucija, kao i donosioce odluka da prisustvuju stručnom skupu i svojim predlozima doprinesu kvalitetu predloga dopune akcionog plana koji se odnosi na prevenciju nasilja nad decom.

Grad Sombor, iako je lider u Srbiji među gradovima po kvalitetu politika za zaštitu dece od nasilja, i dalje se suočava sa ovim problemom, a aktuelna Strategija razvoja socijalne zaštite ne sadrži mere i aktivnosti za primarnu prevenciju nasilja nad decom.

Za socijalnu zaštitu na godišnjem nivou Grad Sombor izdvaja više od 100.000.000 dinara, međutim, trošenje tih sredstava nije usklađeno sa merama iz Strategije, a na gradskim konkursima za sochumanitarne programe udruženja i programe za decu zanemarljivo mali broj projekata ima komponentu primarne prevencije nasilja nad decom.

Smanjenju svih oblika nasilja nad decom značajno se može doprineti povećanjem kvaliteta i broja programa primarne prevencije i aktivnosti koje bi zajednički sprovodile organizacije civilnog društva u saradnji sa nadležnim ustanovama.

Sa tim u vezi, Somborski edukativni centar pokrenuo je inicijativu “Građani Sombora u akciji za prevenciju nasilja nad decom” kako bi uticali na odbornike Skupštine Grada Sombora da do kraja septembra 2018. godine usvoje dopunu akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite. Ova dopuna će sadržati preventivne mere i aktivnosti u oblasti zaštite dece od nasilja koje će sprovoditi organizacije civilnog društva u saradnji sa nadležnim institucijama i ustanovama.

Takođe, cilj je i da se u budžetu Grada Sombora za 2019. godinu opredeli minimum 1.500.000,00 dinara sa konta 481 za budžetsku liniju namenjenu finansiranju projekata organizacija civilnog društva kojima će se sprovoditi aktivnosti definisane delom akcionog plana Strategije koji se odnosi na prevenciju nasilja nad decom.

Stručnom skupu prethodili su sastanci tima za izradu nacrta predloga dopune akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite, koji čine  Stamenka Sudar (psiholog, Srednja ekonomska škola), Ružica Rakinić (specijalni pedagog, Somborski edukativni centar), Miodrag Tepavac (pravnik i politikolog, Centar za socijalni rad), Vladimir Jovićević (policijski službenik, PU Sombor) i Srđan Vlaškalić (profesor razredne nastave, Somborski edukativni centar).

Prisustvo na skupu potrebno je prijaviti posredstvom mejla secprijave@gmail.com najkasnije do četvrtka 28. juna do 12 časova.

Projekat “Građani Sombora u akciji za prevenciju nasilja nad decom” Somborski edukativni centar organizuje u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.

Agenda događaja

 

 

Mediji:

Novi radio Sombor

soinfo.org

mediareform.rs

Kategorije: Vesti

TRANSLATE