Konkurs za angažman eksternog evaluatora na projektu „PUZLA koja nedostaje – Podrška Uspešnoj Zapošljivosti Lokalnom Akcijom“

Objavi Ružica Rakinić

Somborski edukativni centar zajedno sa partnerima; Školom za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, Somborelektro doo, Opštim udruženjem preduzetnika Sombor i Udruženjem Roma „Beli Golub“, realizuje projekat „PUZLA koja nedostaje – Podrška Uspešnoj Zapošljivosti Lokalnom Akcijom“ u okviru kojeg upućuje poziv za angažman stručnjaka za potrebe eksterne evaluacije projektnih aktivnosti.

Projekat je odabran za finansiranje na konkursu pod nazivom “Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih” koji je sproveo “Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije” u sklopu programa “Znanjem do posla” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

puzla koja nedostaje 1527
Odabranom evaluatoru će biti povereno nezavisno praćenje implementacije projekta i eksterna evaluacija. Takođe će biti uključen u sve relevantne sastanke u vezi sa projektnim aktivnostima, informisan o saradnji sa zainteresovanim stranama tokom realizacije projekta i upućivan u procese izrade alata i kurikuluma za obuke učesnika u okviru projekta. Predviđeno da odabrani evaluator pripremi eksterni srednjoročni i završni izveštaj kao i „ad hoc“ izveštaje u zavisnosti od potrebe i zahteva organizacije i donatora. Neophodno je da izveštaj o evaluaciji projekta sadrži procenu uspeha, učinka, relevantnosti, efikasnosti, održivosti i uticaja projekta, kao i stepen postignuća postavljenih ciljeva i rezultata projekta.

Zainteresovani treba u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog poziva da na adresu soeducentar@yahoo.com pošalju pismo o zainteresovanosti za angažman na projektu, te biografiju koja oslikava prethodno iskustvo angažmana na izradi eksternih evaluacija projekata od značaja za mlade i/ili učešća u procesima izrada javnih politika za unapređenje položaja mladih u oblasti zapošljivosti/zapošljavanja

Više informacija, zainteresovani mogu dobiti putem telefona 025 444 249 ili putem mejla soeducentar@yahoo.com

Kategorije: Vesti

TRANSLATE