Smernice i preporuke za omladinski rad na terenu

Objavi Ružica Rakinić

Somborski edukativni centar je u sklopu projekta “Outside the Box – Introducing Urban Street Youth Work to Youth Workers of Serbia”, koji se realizuje u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada – NAPOR, a uz podršku Evropske omladinske fondacije (European Youth Foundation) i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u četvrtak 30. novembra u prostorijama Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru, organizovao konferenciju “Omladinski rad na ulici – smernice i primeri dobre prakse”.

smernice

Na završnoj konferenciji prezentovan je i finalni rezultat projekta – Smernice i preporuke za omladinski rad na terenu.

Smernice su namenjene praktičarima/kama omladinskog rada koji žele da usavrše metodologiju omladinskog rada na ulici koja do sada nije bila razvijena niti u dovoljnoj meri primenjivana na teritoriji Republike Srbije. Smernice sadrže teorijske osnove omladinskog terenskog rada, ciljeve i vrste omladinskog rada na terenu i ostale podatke relevantne za ovu oblast. U smernicama su sadržane i preporuke omladinskih radnika/ca koji su u sklopu projekta realizovali aktivnosti omladinskog terenskog rada i stekli iskustvo koje putem Smernica prenose na praktičare/ke omladinskog rada koji planiraju da sprovode omladinski rad na ulici.

Smernice su dostupne online u pdf formatu i možete ih preuzeti OVDE.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE