SEC inicirao sastanak radi izrade intersektorskog sporazuma o zaštiti dece od nasilja

Objavi Ružica Rakinić

U četvrtak 9.11.2017. godine od 9 časova u prostorijama Omladinskog kluba Grada Sombora, na inicijativu Somborskog edukativnog centra, održan je inicijalni sastanak predstavnica i predstavnika relevantnih organizacija i institucija u gradu, a u cilju analize postojećih i razmatranja mogućnosti kreiranja novih sporazuma koji uređuju intersektorsku saradnju u primeni opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

viber image1 

Sastanku su prisustvovale/i predstavnice/ci lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Policijske uprave, Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ i Udruženja „Psihozon“ i inicijatora sastanka Somborskog edukativnog centra, a načelno je dogovoreno da grupa predstavnika-ca tokom naredne nedelje započne izradu nacrta teksta intersektorskog sporazuma koji će potom ponovo biti razmatran među svim relevantnim ustanovama/organizacijama, a čije se potpisivanje od strane istih planira za decembar mesec.

Inicijativa je proistekla iz potrebe da se unapredi intersektorska komunikacija i saradnja u lokalnoj zajednici sa ciljem prevencije i zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja i podržana je od strane UNICEF-a, Evropske komisije, Ministarstava rada, obrazovanja i zdravlja Vlade RS u okviru kampanje „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“ sa ciljem unapređenja postojećih i/ili osiguranja usvajanja lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja u lokalnim zajednicama.

viber image2 viber image3 viber image4 viber image5

Kategorije: Vesti

TRANSLATE