ODRŽANA KONFERENCIJA SOMBORSKIH OCD – KROVNI SAVEZ LOKALNIH UDRUŽENJA KAO NAJPOŽELJNIJI MODEL

Objavi Ružica Rakinić

U ponedeljak 23. oktobra u Gerontološkom  centru u Somboru, održana je Konferencija „Perspektive razvoja i saradnje organizacija civilnog društva u Somboru na inicijativu Somborskog edukativnog centra, a uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji i lokalne samouprave grada Sombora.

viber image2

Konferencija je bila namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva u Somboru relevantnim predstavnicima-cama lokalne samouprave uprave, a inicirana je sa ciljem da se učesnici-ce upoznaju sa trenutnim lokalnim kontekstom kada je reč o delovanju organizacija civilnog društva, kao i sa primerima prakse, te da se izlistaju potencijalni predlozi modela delovanja, kao i mere i aktivnosti za unapređenje saradnje, kvaliteta rada i kreiranja podsticajnog okruženja za delovanje organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.

viber image3

Na početku konferencije prisutnima su se obratili Srđan Vlaškalić i Katarina Farkaš iz Somborskog edukativnog centra, Bojana Nešović iz odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Sombor i Zorica Rašković iz lokalne TACSO kancelarije za Srbiju, a konferenciji su uz više od 30 predstavnika organizacija civilnog društva u Somboru prisustvovale-i i Antonija Nađ Kosanović, članica gradskog veća za decu, omladinu i sport, Čarna Petričević, zaštitnica građana grada Sombora i Miloš Obušković iz odeljenja za društvene delatnosti.

22554723_1484835828252481_2302143985945497051_n

Zbir zaključaka sa konferencije poslužiće kao smernice za naredne korake kako organizacija civilnog društva, tako i donosilaca odluka u lokalnoj zajednici, a sve u cilju jačanja kapaciteta civilnog sektora za aktivan doprinos rešavanju problema u lokalnoj zajednici i njenom razvoju.

viber image8

Najznačajniji zaključak sa konferencije je da su predstavnici somborskih udruženja mahom otvoreni i spremni na međusobnu saradnju i podršku u cilju jačanja svojih kapaciteta, a složni su da bi kao model koji bi najbolje odgovorio na razvojne potrebe udruženja u Somboru bilo umrežavanje kroz formiranje krovnog saveza lokalnih organizacija civilnog društva.

 

Mediji:

TV Sreće

Kategorije: Vesti

TRANSLATE