Poziv na konferenciju – „Perspektive razvoja i saradnje organizacija civilnog društva u Somboru“

Objavi Ružica Rakinić

KONFERENCIJA
Ovom prilikom pozivamo predstavnice i predstavnike organizacija civilnog društva iz Sombora, kao i za temu  relevantnih lokalnih institucija, ustanova i organizacija, te sve zainteresovane građanke i građane na konferenciju „Perspektive razvoja i saradnje oraganizacija civilnog društva u Somboru“ koju organizujemo uz saradnju i podršku TACSO resursnog centra i lokalne samouprave Grada Sombora.
 
Konferencija će biti održana u
ponedeljak 23. oktobra u periodu od 14 do 17 časova
u Gerontološkom centru u Somboru (Prvomajski bulevar) 
 
CILJ konferencije: Upoznati učesnike-ce sa trenutnim lokalnim kontekstom kada je reč o delovanju organizacija civilnog društva, kao i sa primerima prakse, te izlistati potencijalne predloge modela delovanja, kao i mere i aktivnosti za unapređenje saradnje, kvaliteta rada i kreiranja podsticajnog okruženja za delovanje organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.
 
Zbir zaključaka sa konferencije će poslužiti kao smernice za naredne korake, kako organizacija civilnog društva, tako i donosilaca odluka na lokalnom nivou, a sve u cilju jačanja kapaciteta civilnog sektora za aktivan doprinos rešavanju problema u lokalnoj zajednici i njenom razvoju.      
Agendu konferencije možete pronaći u OVDE, a svoje prisustvo potvrditi
do petka  20. oktobra do 14 časova 
putem mejla secprijave@gmail.com  ili telefonom na broj 025 / 444-249 
Prilikom prijavljivanja Vas molimo da nam pored imena i prezimena naznačite ispred koje organizacije/ustanove/službe se prijavljujete i Vašu funkciju i/ili radno mesto u istoj.
Kategorije: Vesti

TRANSLATE