Osnovan Savez udruženja “EKONET”

Objavi Ružica Rakinić

FORCA – Požega, EC – Kruševac, SEC – Sombor i PROAKTIV Niš

Polovinom jula u Požegi je održana osnivačka skupština Saveza udruženja EKONET. Pored Somborskog edukativnog centra, osnivači EKONET-a su još tri organizacije iz Srbije; FORCA iz Požege, PROAKTIV iz Niša i EDUKATIVNI CENTAR iz Kruševca. Na osnivačkoj skupštini u Požegi, predstavnici ove četiri organizacije, usvojili su Statut Saveza, izabrali članove Upravnog odbora i dogovorili dinamiku i sadržaj budućih sastanaka od kojih je prvi održan u Somboru u periodu od 15. do 17. avgusta.

527 ekonet

Osnivanje Saveza EKONET realizivano je u okviru „CSOnnect“ – Programa podrške civilnom društvu u Srbiji“ Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Savez se između ostalog bavi i jačanjem kapaciteta organizacija za aktivno uključivanje u procese kreiranja i unapređenja lokalnih politika u oblasti zaštite životne sredine u 6 okruga (Zlatiborski,Moravički, Rasinski, Nišavski, Toplički i Zapadnobački). EKONET u navedenim okruzima okuplja i mobiliše lokalna udruženja, insititucije i građane u cilju povećanja participacije građana u procesu pregovaranja u okviru poglavlja 27, a nakon toga i u procesu kreiranja, implementacije i praćenja lokalnih politika relevantnih za oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja u skladu sa relevantnim evropskim politikama.
20883913_10207829988187385_1474054757_o
20690074_401644613571319_7798772123069236344_o

Članice Saveza EKONET će tokom septembra realizovati aktivnosti u lokalnim zajednicama putem kojih će nastojati da povežu građane u svojim okruzima sa lokalnim akterima relevantnim za oblast zaštite životne sredine kao što su donasioci odluka, javna preduzeća, organizacije civilnog društva, mediji, biznis sektor, neformalne grupe i podignu svest građanima o značaju njihovog učešća i doprinosa rešavanju problema u ovoj oblasti.

Informacije o aktuelnim i budućim aktivnostima Saveza EKONET i njegovih članica možete pratiti putem interneta; na sajtu, Facebook stranici EkoNet, kao i na Twitteru  i Instagramu.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE