Info sesija o Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih

Objavi SEC Sombor

Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje info sesije o Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih Zapadnog Balkana (RYCO) koja bi zvanično trebalo da otpočne sa radom na leto 2017. godine.

Cilj info sesija je predstavljanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih kao i planiranih programa i aktivnosti, svim relevantnim akterima u Republici Srbiji.

Info sesija u Somboru će se održati u ČETVRTAK 18.05.2017. sa početkom u 13 časova na Dečjem odeljenju gradske biblioteke “Karlo Bijelicki”, Trg cara Lazara 3.

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, vlade Zapadnog Balkana su na Konferenciji zemalja Zapadnog Balkana održanog 4. jula 2016. godine potpisale sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih.  Ovim činom vlade su potvrdile neophodnost formiranja održivog regionalnog programa razmena mladih sa ciljem promocije ideja pomirenja, tolerancije i drugih evropskih vrednosti, kao i unapređenja mobilnosti i interkulturalnog dijaloga među mladima u regionu.

S obzirom na to da je Regionalna kancelarija za saradnju mladih još uvek u procesu formiranja, i početak njenog rada se očekuje u julu, 2017. godine, veoma je važno informisati sve relevantne aktere u Srbiji u vezi sa prilikama i mogućnostima koje će se otvoriti. RYCO će zapravo biti fondacija koja će podržavati projekte razmena mladih u regionu Zapadnog Balkana, a prvi konkurs će biti otvoren već ovog leta. Želja nam je da na vreme obavestimo sve potencijalne aplikante o ovoj mogućnosti za realizaciju projekata i učinimo dostupnim sve postojeće informacije o RYCO.

Info sesija će obuhvatiti:

• Istorijat i proces osnivanja

• Strukturu organizacije

• Oblasti delovanja

• Mogućnosti za realizaciju projekata kroz rad RYCO

Pozivamo sve zainteresovane mlade, predstavnike neformalnih grupa, udruženja mladih i za mlade, školskih sekcija, đačkih parlamenata, ali i predstavnike obrazovnih, naučnih i kulturnih ustanova (škola, fakulteta, muzeja, kulturnih centara, istraživačkih centara, biblioteka, i dr), predstavnike medija, kao i predstavnike sportskih udruženja da se odazovu pozivu i saznaju kako mogu da organizuju ili se uključe u programe regionalnih razmena mladih.

Prijave za učešće slati na secprijave@gmail.com ili na broj telefona 065/22 64 334, sa sledećim podacima: ime i prezime i ukoliko dolazite ispred udruženja ili ustanove navedite naziv. Prijave su otvorene do srede, 17. maja do 17 časova.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE