Saopštenje NAPOR-a povodom protesta

Objavi SEC Sombor

Imajući u vidu činjenicu da je ovih dana na ulicama gradova širom Srbije veliki broj mladih među građanima koji putem uličnih protesta pod motom “Protiv diktature” izražavaju svoje nezadovoljstvo, zahteve i stavove u kontekstu aktuelne socio-ekonomske i političke situacije u zemlji, Nacionalna asocijacija praktičarki i praktičara omladinskog rada – NAPOR se oglašava saopštenjem za javnost.

Ističemo da je sloboda mirnog okupljanja Ustavom Srbije zagarantovana sloboda, kao i brojnim međunarodnim dokumentima poput Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i slobodama, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i drugim značajnim aktima i kao takva jedna je od temeljnih vrednosti i tekovina demokratije. Stava smo da je i ovakav oblik omladinskog aktivizma potpuno prihvatljiv ukoliko ne afirmiše mržnju i diskriminaciju te ne podstiče na nasilje, pa apelujemo na sve u društvu da se mladim učesnicima protesta obraćaju dostojanstveno, bez omalovažavanja i etiketiranja terminima „huligani“, „neradnici“, „strani plaćenici“ i slično.

NAPOR je savez 65 organizacija koje sprovode omladinski rad u cilju pospešivanja ličnog i društvenog razvoja mladih, a rukovodi se etičkim i profesionalnim principima i vrednostima kao što su: ravnopravnost i inkluzija mladih, uključenost mladih u proces donošenja odluka, partnerski odnos sa mladima, međusektorska saradnja, dobrovoljno učešće mladih, mladi kao resurs, a ne kao problem, pripremanje mladih na aktivno učešće, podsticanje mladih da preispituju vrednosti i uverenja i promovišu prihvatanje i razumevanje drugih

Ovim saopštenjem želimo da izrazimo svoju zabrinutost i skrenemo pažnju nadležnima i široj javnosti na to da su mnogi mladi učesnici protestnih šetnji ovih dana suočeni sa pritiscima u svojim lokalnim zajednicama, na svojim radnim mestima, fakultetima itd, a neki od njih su čak targetirani u javnosti putem pokazivanja njihovih fotografija sa protesta na konferencijama za medije i najgledanijim emisijama na nacionalnom javnom servisu, što ovim putem najoštrije osuđujemo i ukazujemo na potencijalnu opasnost od ovakvog vida pritiska na mlade i njihovu sigurnost koji je nedopustiv, a zaštita ovih ljudi i prevencija nastavka ovakve vrste pritiska neophodna.

Mladima koji učestvuju u protestima ukazujemo na značaj dostojanstvenog pokazivanja nezadovoljstva i apelujemo na njih da ne koriste govor mržnje i diskriminaciju u svojim parolama.

Poruka za sve omladinske radnike i radnice koji rade sa mladima je da bez obzira na njihov stav i odnos prema ovim protestima, treba da poštuju najbolji interes mladih i njihovo pravo da sami donose odluke, te da im u skladu sa tim za to kreiraju što sigurnije okruženje u kojem će oni biti zaštićeni kako od potencijalog nasilja i ugrožavanja bezbednosti i sigurnosti, tako i od potencijalnih manipulacija, zloupotreba i pritisaka kako od strane predstavnika različitih političkih partija, tako i od strane medija ili ostalih učesnika protesta.

 

petak, 14 april 2017

Kategorije: Vesti

TRANSLATE