SEC pozvan u Panamu na 5. Forum “Global Network of Religions for Children”

Objavi SEC Sombor

Svakih 5 godina održava se Forum svetske mreže „Global Network of Religons for Children. Ovogodišnji Forum biće održan u Panama sitiju u periodu od 9. do 11. maja uz prisustvo više od 400 predstavnika međunarodnih i lokalnih organizacija za decu, religijskih lidera, predstavnika različitih verskih zajednica iz celog sveta, kao i zvaničnika Ujedinjenih nacija.

Tema ovogodišnjeg foruma je „Iskorenjivanje nasilja nad decom“, a cilj umrežavanje i razmena primera dobre prakse u ovoj oblasti među aktivistima širom sveta i jačanje međusobne saradnje.

Događaj se odvija uz podršku organizacije Arigatou International koja je nedavno podržala realizaciju tematski sličnog međunarodnog skupa u Somboru od strane  Somborskog edukativnog centra.

Poziv za učešće na ovogodišnjem forumu u Panami dobio je i Somborski edukativni centar, te će Srđan Vlaškalić, izvršni direktor organizacije, imati priliku da u glavnom gradu ove srednjoameričke države predstavi izazove sa kojima se srbijansko društvo suočava kada je reč o problemu dečjeg siromaštva i nasilja nad decom i predstavi primere dobre prakse aktivizma u ovoj oblasti.

 

Kategorije: Vesti

TRANSLATE