SEC i Biblioteka ozvaničili saradnju – Korak ka kvalitetnijim programima za decu i mlade

Objavi SEC Sombor

Somborski edukativni centar i Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“ u Somboru, potpisali su u utorak 07.03.2017. godine sporazum o nastavku i unapređenju postojeće saradnje u oblasti poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa.

Sporazum se konkretnije odnosi na poslovno tehničko partnerstvo i saradnju u vidu stavljanja na raspolaganje resursa oba partnera za zajednički doprinos obogaćivanju besplatne ponude sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena dece, mladih i marginalizovanih grupa u Somboru i obostranu promociju aktivnosti oba partnera, a koje doprinose unapređenju položaja navedenih ciljnih grupa. Neke od planiranih aktivnosti koje su dogovrene su probe i predstave dramske sekcije za decu i omladinske dramske sekcije, izložbe, predstave, tribine, edukacije, treninzi, seminari, radionice i drugi vidovi kulturno-obrazovnih sadržaja za decu, mlade i marginalizovane grupe, kako u prostorijama oba partnera, tako i na drugim javnim mestima u gradu, pogodnim za to, a takođe i zajedničko konkurisanje za podršku programa kod potencijalnih donatora. Deo dogovora je između ostalog i obezbeđivanje porodične članarine za učesnike dramske sekcije SEC-a i volontere iz redova članova SEC-a angažovanih na dugogodišnjem programu besplatne pomoći deci u učenju pod nazivom „Škola dobre volje – volonter/ka deci na usluzi “.

Ovaj sporazum je kruna dosadašnjeg primera dobre prakse saradnje između dva značajna aktera u oblasti kulture i obrazovanja dece i mladih i to jednog iz javnog, a drugog iz civilnog sektora i predstavlja korak dalje u težnji ka povećanju broja i kvaliteta zajedničkih programa i njihovog pozitivnog uticaja na kulturno-obrazovni život lokalne zajednice u Somboru, sa naglaskom na decu, mlade i marginalizovane grupe – saglasni su potpisnici sporazuma Vladimir Jerković, direktor Gradske biblioteke u Somboru i Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra

Kategorije: Vesti

TRANSLATE