Revizija Politike zaštite dece i mladih u programima SEC-a

Objavi SEC Sombor

U periodu od 20. do 23. februara 2017. godine, u Ekološkom centru u Sremskim Karlovcima, a u organizaciji Centra za omladinski rad, održan je nacionalni trening u cilju povećanja sigurnosti i zaštite dece i mladih u omladinskom radu. Učestvovalo je oko dvadeset omladinskih radnika i radnica iz Srbije, među kojima i Milica Lugumerski, omladinska radnica Somborskog edukativnog centra.

Učesnici i učesnice su tokom treninga unapredili znanja i veštine iz oblasti prepoznavanja znakova i simptoma različitih tipova zlostavljanja i zanemarivanja, kreiranja sigurnog okruženja i multisektorskog pristupa te stekli kompetencije za Referente za zaštitu i sigurnost dece i mladih unutar svojih organizacija.

17035578_10206642772547736_1445713611_n

Somborski edukativni centar od 2013. ima donetu internu Politiku za zaštitu i sigurnost dece i mladih u programima omladinskog rada i rada sa decom koja je usvojena na inicijativu Aleksandra Trudića, omladinskog radnika i dosadašnjeg referenta zaštitu i sigurnost dece i mladih u programima organizacije. Sa politikom su upoznati svi koji rade sa decom i mladima u SEC-u, a to je i jedan od uslova članstva u SEC-u. Cilj politike je da naglasi nužnost adekvatnog reagovanja angažovanih kada postoji sumnja tj. zabrinutost u odnosu na ugrožavanje bezbednosti korisnika programa, mahom dece i mladih.

17035477_10206642773067749_1504856755_n

SEC će u narednih mesec dana na osnovu dosadašnje prakse i iskustva nastojati da u skladu sa današnjim potrebama korisnika i korisnica i razvojem organizacije, revidira i unapredi ovaj interni dokument, a samim tim i kvalitet aktuelnih i budućih programa sa aspekta bezbednosti dece i mladih.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE