Mladi iz Sombora i Apatina upoznati sa rezultatima EU prekograničnih projekata

Objavi SEC Sombor

U okviru projekta Omladinski EU info kutak, koji sprovode Centri lokalne demokratije LDA Subotica i LDA Knjaževac, realizovana je aktivnost “EU prekogranični projekti u mojoj opštini” u saradnji sa Somborskim edukativnim centrom. Sredjoškolci iz Sombora i Apatina, imali su prilike da se upoznaju sa najznačajnijim EU projektima Srednje ekonomske škole Sombor i Opštine Apatin.

 Melita Danilović, profesorka iz Srednje ekonomske škole u Somboru upoznala je mlade sa projektima prekogranične saradnje koje je ova škola realizovala u okviru programa CARDS i IPA. Projekat „Primena HACCP standarda u nastavi” realizovan je od jula 2007. do maja 2008. godine. Prekogranični partner bila je škola Banyai Julia iz Baje. Vrednost projekta je oko 62.000 EUR od čega je donacija od EAR-a iznosila oko 56.000 EUR dok je Opština Sombor učestvovala sa oko 6.000EUR.

prva

Iz ovog projekta obezbeđena je oprema i opremljen je kabinet ugostiteljskih profila opremom neophodnom za primenu HACCP standarda. Osim nabavke opreme, vršena je edukacija nastavnog kadra i učenika iz dve partnerske škole. Oko 15 nastavnika iz Srednje ekonomske škole iz Sombora edukovani o primeni HACCP standarda u Baji. U okviru projekta organizovan je revijalni festival prilikom kog su pripremana tradicionalna jela specifična za ova prekogranična područja.

Uspešnom realizacijom ovog projekta stvorili su se tehnički preduslovi i kadrovski kapaciteti za realizaciju projekta „Jačanje kvaliteta i razvoj ljudskih resursa u ugostiteljstvu i prehrani“. Cilj ovog projekta bio je nastavak saradnje između obrazovnih institucija kako bi se smanjila nezaposlenost ugostiteljskih profila, povećala mobilnost ljudskih resursa u ugostiteljstvu u regionima i kako bi se ljudi u regionu međusobno približili.

Srednja ekonomska škola Sombor uspešno je realizovala projekte „Gastro-voz“ i „Gastro-klub“ u okviru IPA prekograničnog programa Srbija-Mađarska. Održani su kompleksni gastronomski programi obuke. Korisnici ovih obuka bili su nastavnici ugostiteljskih profila partnera projekta, učenici ugostiteljske struke i menadžeri ugostiteljskih objekata.

U Marini “Apatin” Snežana Malešević je mladima iz Sombora i Apatina predstavila realizovani CBC projekat (IPA II prekogranični program saradnje Srbija-Hrvatska 2007.-2013.) Nosioci projekta “Tradicija za budućnost – seoski turizam preko granice” bili su Opština Apatin (SR) i Centar za poduzetništvo Osijek (HR), dok su pridruženi partneri bili udruženje “Somborski salaši”, Kraljevsko istorijsko društvo u Somboru, Grad Osijek, Općina Bilje i Općina Jagodnjak.

druga

Ukupna vrednost projekta bila je 444.224EUR. Realizacija je trajala 18 meseci a ključne aktivnosti bile su: aktivnosti umrežavanja; edukativne aktivnosti; sajmovi “Tradicija za budućnost” (po jedan u Srbiji i Hrvatskoj); studijska putovanja; promotivne aktivnosti; izrada studija iz područja razvoja klastera u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom turizmu kao i marketinga ruralnog turizma u prekograničnom kontekstu.

Najvidljiviji rezutrati ovog projekta bile su sajamske manifestacije i nabavka opreme, biciklova i broda. “Tradicija za budućnost – seoski turizam preko granice” proglašen je najbolje realizovanim projektom iz oblasti ekonomski razvoj u čitavom regionu.

Mladi su se kroz neformalni razgovor sa realizatorima pomenutih projekata upoznali sa projektnim aktivnostima, projektnim ciklusima kao i izazovima sa kojim su se projektni timovi susretali prilikom realizacije. Srednjoškolci su izrazili interesovanje za pisanje projekata i postavljali pitanja vezana za njihove mogućnosti vezane za realizaciju ideja koje bi doprinele rešavanju problema koje su uočili u lokalnoj zajednici i srednjim školama. Dubravka Korać, zamenica predsednika Opštine Apatin, ohrabrila je učesnike da se aktiviraju u organizacijama civilnog društva te da se osnažuju uključivanjem u programe neformalnog obrazovanja.

Projekat Omladinski EU info kutak finansijski podržava Kancelarija za EU integracije Vlade Srbije.

treca

Kategorije: Vesti

TRANSLATE